Laboratoř Beroun Zpět na výpis laboratoří

Laboratoř Beroun
Adresa
BETOTECH s.r.o., Beroun 660, Beroun 266 01
 • Vedoucí akreditované laboratoře 1195, prokurista
  Ing. Stanislav Smiřinský
  tel: +420 602 331 335 
 • Vedoucí pracoviště, prokurista
  Ing. Jiří Žáček
  tel: +420 602 646 376 
 • Technik
  Ing. Pavel Veselý
  tel: +420 724 069 643 
 • Laborant
  Luboš Prošek
  tel: +420 602 370 634 
   
 • Laborant
  Viktor Hirner
  tel: +420 602 657 653 
   
 • Laborant
  Daniela Švorcová
  tel: +420 606 760 474 
   

Čerstvý beton

 • Zkoušení čerstvého betonu: Část 1 Odběr vzorků - ČSN EN 12350-1
 • Stanovení objemové hmotnosti č.betonu - ČSN EN 12350-6
 • Stanovení konzistence - Zkouška sednutím kužele - ČSN EN 12350-2
 • Stanovení konzistence - Zkouška rozlitím - ČSN EN 12350-5
 • Stanovení obsahu vzduchu v č. betonu - Tlakoměrná metoda - ČSN EN 12350-7, čl.1-3.3, 5-8
 • Stanovení konzistence - Zkouška sednutí-rozlitím - ČSN EN 12350-8
 • Stanovení konzistence - Stupeň zhutnitelnosti - ČSN EN 12350-4

Ztvrdlý beton

 • Stanovení objemové hmotnosti ztvrdlého betonu - ČSN EN 12390-7, čl.1-5.4, 5.5,5-8
 • Stanovení pevnosti v tlaku zkušebních těles - ČSN EN 12390-3 bez přílohy A
 • Stanovení pevnosti v tahu ohybem zkušebních těles - ČSN EN 12390-5
 • Stanovení hloubky průsaku tlakové vody ve ztvrdlém betonu - ČSN EN 12390-8
 • Stanovení mrazuvzdornosti betonu -metoda A - ČSN 73 1322
 • Zkouška přídržnosti povrchové úpravy staveb.konstrukcí k podkladu - ČSN 73 2577
 • Odběr vzorků ztvrdlého betonu (vývrtů z konstrukce) - ČSN EN 12504-1, č.5
 • Stanovení odolnosti povrchu cem. betonu proti působení ch.r.l.-metoda A,C-ČSN 73 1326+Změna Z1
 • Stanovení statického modulu pružnosti betonu v tlaku - ČSN ISO 6784
 • Stanovení reziduálního tahu vláknobetonu po vzniku makrotrhliny - TP FC 1-1, Merklblatt 2001 
 • Stanovení pevnosti v příčném tahu zkušebních těles - ČSN EN 12390-6
 • Stanovení objemových změn čerstvých a ztvrdlých malt, potěrů a betonu podle interního zkušebního postupu

Kamenivo

 • Zkoušení všeobecných vlastností kameniva: část 1 Metody odběrů vzorků-ČSN EN 932-1,čl.1-8.1,8.6-8.9,9-11
 • Stanovení vlhkosti kameniva sušením v sušárně - ČSN EN 1097-5
 • Stanovení zrnitosti kameniva - sítový rozbor - drobné kamenivo - ČSN EN 933-1
 • Stanovení zrnitosti kameniva - sítový rozbor - hrubé kamenivo - ČSN EN 933-1
 • Stanovení přítomnosti humusu - ČSN  EN 1744-1, čl. 15.1
 • Stanovení nasákavosti kameniva - ČSN EN 1097-6 + A1, mimo příl. C
 • Stanovení sypné hmotnosti a mezerovitosti kameniva - ČSN EN 1097-3
 • Stanovení objemové hmotnosti zrn a nasákavosti kameniva - ČSN EN 1097-6 + A1
 • Stanovení objemové hmotosti kameniva - ČSN EN 1097-6 + A1, mimo č.7příl.A-čl.A3 a příl.C
 • Stanovení tvaru zrn - Tvarový index - ČSN EN 933-4

Cement, malta, potěry

 • Stanovení pevnosti cementu v tahu za ohybu a tlaku - ČSN EN 196-1, čl.9-10
 • Odběr vzorků potěrových materiálů - ČSN EN 13892-1
 • Stanovení pevnosti zatvrdlých malt v tahu za ohybu a tlaku - ČSN EN 1015-11
 • Stanovení pevnosti potěru v tahu za ohybu a pevnosti v tlaku - ČSN EN 13892-2
 • Zkouška přídržnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí k podkladu - ČSN 73 2577

 

Toto pracoviště spadá pod Akreditovanou zkušební laboratoř Beroun. 

V laboratoři používáme moderní zkušební zařízení. Zaměstnanci jsou pravidelně proškolováni a jsou odborně způsobilí k provádění zkoušek, vzorkování a samostatné technologické práci na stavbách.

Název dokumentu Poslední změna Velikost Stažení
Kompletní aktuální ceník.pdf
19.2.2018
294 kB
Stáhnout
Osvědčení o akreditaci - Beroun.pdf
20.2.2018
3170 kB
Stáhnout
Betotech ISO 50001.pdf
18.5.2017
1098 kB
Stáhnout
Postup pro vyřizování stížností.pdf
17.4.2014
869 kB
Stáhnout

Vedoucí pracoviště, prokurista

Ing. Jiří Žáček
Ing. Jiří Žáček
Telefon +420 602 646 376

Online poptávka

Více informací