Laboratoř Beroun Zpět na výpis laboratoří

Laboratoř Beroun
Adresa
BETOTECH s.r.o., Beroun 660, Beroun 266 01
 • Vedoucí akreditované laboratoře 1195, prokurista
  Ing. Stanislav Smiřinský
  tel: +420 602 331 335 
 • Vedoucí pracoviště, prokurista
  Ing. Jiří Žáček
  tel: +420 602 646 376 
 • Technik
  Ing. Pavel Veselý
  tel: +420 724 069 643 
 • Laborant
  Luboš Prošek
  tel: +420 602 370 634 
   
 • Laborant
  Viktor Hirner
  tel: +420 602 657 653 
   
 • Laborant
  Daniela Švorcová
  tel: +420 606 760 474 
   

Čerstvý beton

 • Zkoušení čerstvého betonu: Část 1 Odběr vzorků - ČSN EN 12350-1
 • Stanovení objemové hmotnosti č.betonu - ČSN EN 12350-6
 • Stanovení konzistence - Zkouška sednutím kužele - ČSN EN 12350-2
 • Stanovení konzistence - Zkouška rozlitím - ČSN EN 12350-5
 • Stanovení obsahu vzduchu v č. betonu - Tlakoměrná metoda - ČSN EN 12350-7, čl.1-3.3, 5-8
 • Stanovení konzistence - Zkouška sednutí-rozlitím - ČSN EN 12350-8
 • Stanovení konzistence - Stupeň zhutnitelnosti - ČSN EN 12350-4

Ztvrdlý beton

 • Stanovení objemové hmotnosti ztvrdlého betonu - ČSN EN 12390-7, čl.1-5.4, 5.5,5-8
 • Stanovení pevnosti v tlaku zkušebních těles - ČSN EN 12390-3 bez přílohy A
 • Stanovení pevnosti v tahu ohybem zkušebních těles - ČSN EN 12390-5
 • Stanovení hloubky průsaku tlakové vody ve ztvrdlém betonu - ČSN EN 12390-8
 • Stanovení mrazuvzdornosti betonu -metoda A - ČSN 73 1322
 • Zkouška přídržnosti povrchové úpravy staveb.konstrukcí k podkladu - ČSN 73 2577
 • Odběr vzorků ztvrdlého betonu (vývrtů z konstrukce) - ČSN EN 12504-1, č.5
 • Stanovení odolnosti povrchu cem. betonu proti působení ch.r.l.-metoda A,C-ČSN 73 1326+Změna Z1
 • Stanovení statického modulu pružnosti betonu v tlaku - ČSN ISO 6784
 • Stanovení reziduálního tahu vláknobetonu po vzniku makrotrhliny - TP FC 1-1, Merklblatt 2001 
 • Stanovení pevnosti v příčném tahu zkušebních těles - ČSN EN 12390-6
 • Stanovení objemových změn čerstvých a ztvrdlých malt, potěrů a betonu podle interního zkušebního postupu

Kamenivo

 • Zkoušení všeobecných vlastností kameniva: část 1 Metody odběrů vzorků-ČSN EN 932-1,čl.1-8.1,8.6-8.9,9-11
 • Stanovení vlhkosti kameniva sušením v sušárně - ČSN EN 1097-5
 • Stanovení zrnitosti kameniva - sítový rozbor - drobné kamenivo - ČSN EN 933-1
 • Stanovení zrnitosti kameniva - sítový rozbor - hrubé kamenivo - ČSN EN 933-1
 • Stanovení přítomnosti humusu - ČSN  EN 1744-1, čl. 15.1
 • Stanovení nasákavosti kameniva - ČSN EN 1097-6 + A1, mimo příl. C
 • Stanovení sypné hmotnosti a mezerovitosti kameniva - ČSN EN 1097-3
 • Stanovení objemové hmotnosti zrn a nasákavosti kameniva - ČSN EN 1097-6 + A1
 • Stanovení objemové hmotosti kameniva - ČSN EN 1097-6 + A1, mimo č.7příl.A-čl.A3 a příl.C
 • Stanovení tvaru zrn - Tvarový index - ČSN EN 933-4

Cement, malta, potěry

 • Stanovení pevnosti cementu v tahu za ohybu a tlaku - ČSN EN 196-1, čl.9-10
 • Odběr vzorků potěrových materiálů - ČSN EN 13892-1
 • Stanovení pevnosti zatvrdlých malt v tahu za ohybu a tlaku - ČSN EN 1015-11
 • Stanovení pevnosti potěru v tahu za ohybu a pevnosti v tlaku - ČSN EN 13892-2
 • Zkouška přídržnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí k podkladu - ČSN 73 2577

 

Toto pracoviště spadá pod Akreditovanou zkušební laboratoř Beroun. 

V laboratoři používáme moderní zkušební zařízení. Zaměstnanci jsou pravidelně proškolováni a jsou odborně způsobilí k provádění zkoušek, vzorkování a samostatné technologické práci na stavbách.

Název dokumentu Poslední změna Velikost Stažení
Osvědčení o akreditaci - Beroun.pdf
26.10.2016
550 kB
Stáhnout
Betotech ISO 50001.pdf
18.5.2017
1098 kB
Stáhnout
Ceník 2016.pdf
16.2.2016
109 kB
Stáhnout
Postup pro vyřizování stížností.pdf
17.4.2014
869 kB
Stáhnout

Vedoucí pracoviště, prokurista

Ing. Jiří Žáček
Ing. Jiří Žáček
Telefon +420 602 646 376

Online poptávka

Více informací