Laboratoř Brno - divize kamenivo Zpět na výpis laboratoří

Laboratoř Brno - divize kamenivo
Adresa
BETOTECH, s.r.o., Gajdošova 37, 615 00 Brno
 • Vedoucí divize kameniva, prokurista
  RNDr. Václav Blížkovský
  tel: +420 602 742 451 
 • Laborant
  František Šebela
  tel: +420 721 281 281 
   
 • Laborant
  Olga Kostelecká
   
 • Laborant
  Božena Stropková
   
   
 • Laborant
  Lenka Jelínková
  tel: +420 548 213 907 
   

Kamenivo

 • Zkoušení všeobecných vlastností kameniva: část 1 Metody odběrů vzorků - ČSN EN 932-1,čl. 1-8.1,8.6-8.9,9-11
 • Stanovení vlhkosti kameniva sušením v sušárně - ČSN EN 1097-5
 • Stanovení zrnitosti kameniva - sítový rozbor - drobné kamenivo - ČSN EN 933-1
 • Stanovení zrnitosti kameniva - sítový rozbor - hrubé kamenivo - ČSN EN 933-1
 • Stanovení přítomnosti humusu - ČSN  EN 1744-1, čl. 15.1
 • Stanovení nasákavosti kameniva - ČSN EN 1097-6 + A1, mimo příl. C
 • Stanovení sypné hmotnosti a mezerovitosti kameniva - ČSN EN 1097-3
 • Metody pro stanovení odolnosti proti drcení - metoda Los Angeles - ČSN EN 1097-2, čl. 4-5
 • Stanovení objemové hmotnosti zrn a nasákavosti kameniva - ČSN EN 1097-6 + A1
 • Stanovení tvaru zrn - Tvarový index - ČSN EN 933-4
 • Stanovení lehkých znečišťujících částic - ČSN EN 1744-1, č. 14.2
 • Stanovení  rozličných částic kameniva - částice volné slídy - ČSN 721180, čl.k
 • Posouzení jemných částic - Zkouška methylenovou modří - ČSN EN 933-9
 • Posouzení jemných částic - Zkouška ekvivalentu písku - ČSN EN 933-8
 • Stanovení tvaru zrn - Index plochosti - ČSN EN 933-3 + A1
 • Stanovení podílu drcených zrn v hrubém kamenivu - ČSN EN 933-5

Toto pracoviště spadá pod Akreditovanou zkušební laboratoř Brno.

V laboratořích používáme moderní zkušební zařízení. Zaměstnanci jsou pravidelně proškolováni a jsou odborně způsobilí k provádění zkoušek, vzorkování a samostatné technologické práci na stavbách.

Název dokumentu Poslední změna Velikost Stažení
Kompletní aktuální ceník.pdf
19.2.2018
294 kB
Stáhnout
Betotech ISO 50001.pdf
18.5.2017
1098 kB
Stáhnout
Osvědčení o akreditaci - Brno.pdf
6.4.2016
3588 kB
Stáhnout
Postup pro vyřizování stížností.pdf
12.5.2014
869 kB
Stáhnout

Vedoucí divize kameniva, prokurista

RNDr. Václav Blížkovský
RNDr. Václav Blížkovský
Telefon +420 602 742 451

Online poptávka

Více informací