Laboratoř Jindřichův Hradec Zpět na výpis laboratoří

Laboratoř Jindřichův Hradec
Adresa
BETOTECH, s.r.o., Jarošovská 753/II, 377 30 Jindřichův Hradec
 • Vedoucí pracoviště
  Vladimír Ouška DiS.
  tel: +420 602 304 726 
 • Laborant
  Josef Šalanda
  tel: +420 724 174 599 
   
 • Laborant
  Jan Hrneček
  tel: +420 724 813 629 
   

Čerstvý beton

 • Stanovení objemové hmotnosti čerstvého betonu - ČSN EN 12350-6
 • Stanovení konzistence - Zkouška sednutím kužele - ČSN EN 12350-2
 • Stanovení konzistence - Zkouška rozlitím - ČSN EN 12350-5
 • Stanovení obsahu vzduchu v čerstvého betonu - Tlakoměrná metoda - ČSN EN 12350-7, čl. 1-3.3, 5-8
 • Stanovení konzistence - Zkouška sednutí-rozlitím - ČSN EN 12350-8
 • Stanovení konzistence - Stupeň zhutnitelnosti - ČSN EN 12350-4

Ztvrdlý beton

 • Stanovení objemové hmotnosti ztvrdlého betonu - ČSN EN 12390-7, čl. 1-5.4, 5.5,5-8
 • Stanovení pevnosti v tlaku zkušebních těles - ČSN EN 12390-3 bez přílohy A
 • Stanovení hloubky průsaku tlakové vody ve ztvrdlém betonu - ČSN EN 12390-8
 • Stanovení vodotěsnosti betonu V 4, V 8, V 12 - IZP 73 1321  

Kamenivo

 • Stanovení vlhkosti kameniva sušením v sušárně - ČSN EN 1097-5
 • Stanovení zrnitosti kameniva - sítový rozbor - drobné kamenivo - ČSN EN 933-1
 • Stanovení zrnitosti kameniva - sítový rozbor - hrubé kamenivo - ČSN EN 933-1
 • Stanovení nasákavosti kameniva - ČSN EN 1097-6 + A1, mimo příl. C
 • Stanovení objemové hmotnosti zrn a nasákavosti kameniva - ČSN EN 1097-6 + A1
 • Stanovení objemové hmotnosti kameniva - ČSN EN 1097-6 + A1, mimo č. 7 příl.A-čl.A3 a příl. C
 • Stanovení tvaru zrn - Tvarový index - ČSN EN 933-4

Toto pracoviště spadá pod Akreditovanou zkušební laboratoř Beroun.

V laboratoři používáme moderní zkušební zařízení. Zaměstnanci jsou pravidelně proškolováni a jsou odborně způsobilí k provádění zkoušek, vzorkování a samostatné technologické práci na stavbách.

Název dokumentu Poslední změna Velikost Stažení
Kompletní aktuální ceník.pdf
19.2.2018
294 kB
Stáhnout
Osvědčení o akreditaci - Beroun.pdf
20.2.2018
3170 kB
Stáhnout
Betotech ISO 50001.pdf
18.5.2017
1098 kB
Stáhnout
Postup pro vyřizování stížností.pdf
12.5.2014
869 kB
Stáhnout

Vedoucí pracoviště

 Vladimír Ouška DiS.
Vladimír Ouška DiS.
Telefon +420 602 304 726

Online poptávka

Více informací