Laboratoř Jindřichův Hradec Zpět na výpis laboratoří

Laboratoř Jindřichův Hradec
Adresa
BETOTECH, s.r.o., Jarošovská 753/II, 377 30 Jindřichův Hradec
 • Vedoucí pracoviště
  Vladimír Ouška DiS.
  tel: +420 602 304 726 
 • Laborant
  Josef Šalanda
  tel: +420 724 174 599 
   
 • Laborant
  Jan Hrneček
  tel: +420 724 813 629 
   

Čerstvý beton

 • Stanovení objemové hmotnosti čerstvého betonu - ČSN EN 12350-6
 • Stanovení konzistence - Zkouška sednutím kužele - ČSN EN 12350-2
 • Stanovení konzistence - Zkouška rozlitím - ČSN EN 12350-5
 • Stanovení obsahu vzduchu v čerstvého betonu - Tlakoměrná metoda - ČSN EN 12350-7, čl. 1-3.3, 5-8
 • Stanovení konzistence - Zkouška sednutí-rozlitím - ČSN EN 12350-8
 • Stanovení konzistence - Stupeň zhutnitelnosti - ČSN EN 12350-4

Ztvrdlý beton

 • Stanovení objemové hmotnosti ztvrdlého betonu - ČSN EN 12390-7, čl. 1-5.4, 5.5,5-8
 • Stanovení pevnosti v tlaku zkušebních těles - ČSN EN 12390-3 bez přílohy A
 • Stanovení hloubky průsaku tlakové vody ve ztvrdlém betonu - ČSN EN 12390-8
 • Stanovení vodotěsnosti betonu V 4, V 8, V 12 - IZP 73 1321  

Kamenivo

 • Stanovení vlhkosti kameniva sušením v sušárně - ČSN EN 1097-5
 • Stanovení zrnitosti kameniva - sítový rozbor - drobné kamenivo - ČSN EN 933-1
 • Stanovení zrnitosti kameniva - sítový rozbor - hrubé kamenivo - ČSN EN 933-1
 • Stanovení nasákavosti kameniva - ČSN EN 1097-6 + A1, mimo příl. C
 • Stanovení objemové hmotnosti zrn a nasákavosti kameniva - ČSN EN 1097-6 + A1
 • Stanovení objemové hmotnosti kameniva - ČSN EN 1097-6 + A1, mimo č. 7 příl.A-čl.A3 a příl. C
 • Stanovení tvaru zrn - Tvarový index - ČSN EN 933-4

Toto pracoviště spadá pod Akreditovanou zkušební laboratoř Beroun.

V laboratoři používáme moderní zkušební zařízení. Zaměstnanci jsou pravidelně proškolováni a jsou odborně způsobilí k provádění zkoušek, vzorkování a samostatné technologické práci na stavbách.

Název dokumentu Poslední změna Velikost Stažení
Osvědčení o akreditaci - Beroun.pdf
26.10.2016
550 kB
Stáhnout
Betotech ISO 50001.pdf
18.5.2017
1098 kB
Stáhnout
Ceník 2016.pdf
16.2.2016
109 kB
Stáhnout
Postup pro vyřizování stížností.pdf
12.5.2014
869 kB
Stáhnout

Vedoucí pracoviště

 Vladimír Ouška DiS.
Vladimír Ouška DiS.
Telefon +420 602 304 726

Online poptávka

Více informací