Laboratoř Most Zpět na výpis laboratoří

Laboratoř Most
Adresa
BETOTECH, s.r.o. 434 01 Čepirohy u Mostu
 • Vedoucí pracoviště
  Jakub Smolík
  tel: +420 602 642 443 
 • Laborant
  Pavel Gažur
  tel: +420 602 370 593 
   
 • Laborant
  Hynek Troutnar
  tel: +420 724 206 051 
   
 • Laborant
  Pavla Šrámková
  tel: +420 724 258 826 
   
 • Laborant
  Lenka Zimová
  tel: 602 370 592 
   

Čerstvý beton

 • Zkoušení čerstvého betonu: část 1 Odběr vzorků - ČSN EN 12350-1
 • Stanovení objemové hmotnosti čerstvého betonu - ČSN EN 12350-6
 • Stanovení konzistence - Zkouška sednutím kužele - ČSN EN 12350-2
 • Stanovení konzistence - Zkouška rozlitím - ČSN EN 12350-5
 • Stanovení obsahu vzduchu v čerstvého betonu - Tlakoměrná metoda - ČSN EN 12350-7, čl. 1-3.3, 5-8
 • Stanovení konzistence - Zkouška sednutí-rozlitím - ČSN EN 12350-8
 • Stanovení konzistence - Stupeň zhutnitelnosti - ČSN EN 12350-4
 • Stanovení konzistence - Zkouška V-nálevkou - ČSN EN 12350-9
 • Stanovení konzistence - Zkouška L-truhlíkem - ČSN EN 12350-10

Ztvrdlý beton

 • Stanovení objemové hmotnosti ztvrdlého betonu - ČSN EN 12390-7, čl. 1-5.4, 5.5,5-8
 • Stanovení pevnosti v tlaku zkušebních těles - ČSN EN 12390-3 bez přílohy A
 • Stanovení hloubky průsaku tlakové vody ve ztvrdlém betonu - ČSN EN 12390-8
 • Stanovení vodotěsnosti betonu V 4, V 8, V 12 - IZP 73 1321  
 • Zkouška přídržnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí k podkladu - ČSN 73 2577
 • Odběr vzorků ztvrdlého betonu (vývrtů z konstrukce) - ČSN EN 12504-1, č. 5
 • Stanovení odolnosti povrchu cem. betonu proti působení ch.r.l.-metoda A,C - ČSN 73 1326+Změna Z1
 • Stanovení charakteristik vzduchových pórů ve ztvrdlém betonu - ČSN EN 480-11
 • Stanovení statického modulu pružnosti betonu v tlaku - ČSN ISO 6784

Cement, malta, potěry

 • Odběr vzorků potěrových materiálů - ČSN EN 13892-1
 • Zkouška přídržnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí k podkladu - ČSN 73 2577

Kamenivo

 • Zkoušení všeobecných vlastností kameniva: část 1 Metody odběrů vzorků - ČSN EN 932-1,čl. 1-8.1,8.6-8.9,9-11
 • Stanovení vlhkosti kameniva sušením v sušárně - ČSN EN 1097-5
 • Stanovení zrnitosti kameniva - sítový rozbor - drobné kamenivo - ČSN EN 933-1
 • Stanovení zrnitosti kameniva - sítový rozbor - hrubé kamenivo - ČSN EN 933-1
 • Stanovení přítomnosti humusu - ČSN  EN 1744-1, čl. 15.1
 • Stanovení nasákavosti kameniva - ČSN EN 1097-6 + A1, mimo příl. C
 • Stanovení sypné hmotnosti a mezerovitosti kameniva - ČSN EN 1097-3
 • Stanovení objemové hmotnosti zrn a nasákavosti kameniva - ČSN EN 1097-6 + A1
 • Stanovení objemové hmotnosti kameniva - ČSN EN 1097-6 + A1, mimo č. 7 příl.A-čl.A3 a příl. C
 • Stanovení tvaru zrn - Tvarový index - ČSN EN 933-4
 • Stanovení podílu drcených zrn v hrubém kamenivu - ČSN EN 933-5

Toto pracoviště spadá pod Akreditovanou zkušební laboratoř Beroun.

V laboratoři používáme moderní zkušební zařízení. Zaměstnanci jsou pravidelně proškolováni a jsou odborně způsobilí k provádění zkoušek, vzorkování a samostatné technologické práci na stavbách.

Název dokumentu Poslední změna Velikost Stažení
Osvědčení o akreditaci - Beroun.pdf
26.10.2016
550 kB
Stáhnout
Betotech ISO 50001.pdf
18.5.2017
1098 kB
Stáhnout
Ceník 2016.pdf
16.2.2016
109 kB
Stáhnout
Postup pro vyřizování stížností.pdf
12.5.2014
869 kB
Stáhnout

Vedoucí pracoviště

 Jakub Smolík
Jakub Smolík
Telefon +420 602 642 443

Online poptávka

Více informací