Laboratoř Ostrava Zpět na výpis laboratoří

Laboratoř Ostrava
Adresa
BETOTECH, s.r.o., Místecká 1121, 703 83 Ostrava - Vítkovice
 • Vedoucí laboratoře
  Ing. Jiří Šafrata, Ph.D.
  tel: +420 602 429 702 
 • Technický vedoucí
  Ing. Václav Tělecký
  tel: +420 602 761 814 
 • Technolog
  Ing. David Janíček
  tel: +420 724 788 860 
 • Laborant
  Miroslav Roztočil
  tel: +420 602 204 098 
 • Laborant
  Ing. Tomáš Adamus
  tel: +420 724 238 068 
 • Laborant
  Vendula Jakubková
  tel: +420 724 288 730 
   

Čerstvý beton

 • Zkoušení čerstvého betonu: část 1 Odběr vzorků - ČSN EN 12350-1
 • Stanovení objemové hmotnosti čerstvého betonu - ČSN EN 12350-6
 • Stanovení konzistence - Zkouška sednutím kužele - ČSN EN 12350-2
 • Stanovení konzistence - Zkouška rozlitím - ČSN EN 12350-5
 • Stanovení obsahu vzduchu v čerstvého betonu - Tlakoměrná metoda - ČSN EN 12350-7, čl. 1-3.3, 5-8
 • Stanovení konzistence - Zkouška sednutí-rozlitím - ČSN EN 12350-8
 • Stanovení konzistence - Stupeň zhutnitelnosti - ČSN EN 12350-4
 • Stanovení konzistence - Zkouška V-nálevkou - ČSN EN 12350-9
 • Stanovení konzistence - Zkouška L-truhlíkem - ČSN EN 12350-10

Ztvrdlý beton

 • Stanovení objemové hmotnosti ztvrdlého betonu - ČSN EN 12390-7, čl. 1-5.4, 5.5,5-8
 • Stanovení pevnosti v tlaku zkušebních těles - ČSN EN 12390-3 bez přílohy A
 • Stanovení pevnosti v tahu ohybem zkušebních těles - ČSN EN 12390-5
 • Stanovení hloubky průsaku tlakové vody ve ztvrdlém betonu - ČSN EN 12390-8
 • Stanovení vodotěsnosti betonu V 4, V 8, V 12 - IZP 73 1321  
 • Stanovení mrazuvzdornosti betonu - metoda A - ČSN 73 1322
 • Zkouška přídržnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí k podkladu - ČSN 73 2577
 • Odběr vzorků ztvrdlého betonu (vývrtů z konstrukce) - ČSN EN 12504-1, č. 5
 • Stanovení odolnosti povrchu cem. betonu proti působení ch.r.l.-metoda A,C - ČSN 73 1326+Změna Z1
 • Stanovení statického modulu pružnosti betonu v tlaku - ČSN ISO 6784 
 • Stanovení pevnosti v příčném tahu zkušebních těles - ČSN EN 12390-6
 • Stanovení objemových změn čerstvých a ztvrdlých malt, potěrů a betonu podle interního zkušebního postupu
 • Stanovení dynamického modulu  pružnosti betonu ultrazvukovou metodou

Cement, malta, potěry

 • Odběr vzorků potěrových materiálů - ČSN EN 13892-1
 • Stanovení pevnosti zatvrdlých malt v tahu za ohybu a tlaku - ČSN EN 1015-11
 • Mrazuvzdornost malty - ČSN 72 2452
 • Stanovení pevnosti potěru v tahu za ohybu a pevnosti v tlaku - ČSN EN 13892-2
 • Zkouška přídržnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí k podkladu - ČSN 73 2577

Kamenivo

 • Zkoušení všeobecných vlastností kameniva: část 1 Metody odběrů vzorků - ČSN EN 932-1,čl. 1-8.1,8.6-8.9,9-11
 • Stanovení vlhkosti kameniva sušením v sušárně - ČSN EN 1097-5
 • Stanovení zrnitosti kameniva - sítový rozbor - drobné kamenivo - ČSN EN 933-1
 • Stanovení zrnitosti kameniva - sítový rozbor - hrubé kamenivo - ČSN EN 933-1
 • Stanovení přítomnosti humusu - ČSN  EN 1744-1, čl. 15.1
 • Stanovení nasákavosti kameniva - ČSN EN 1097-6 + A1, mimo příl. C
 • Stanovení sypné hmotnosti a mezerovitosti kameniva - ČSN EN 1097-3
 • Stanovení objemové hmotnosti zrn a nasákavosti kameniva - ČSN EN 1097-6 + A1
 • Stanovení objemové hmotnosti kameniva - ČSN EN 1097-6 + A1, mimo č. 7 příl.A-čl.A3 a příl. C
 • Stanovení tvaru zrn - Tvarový index - ČSN EN 933-4
 • Stanovení lehkých znečišťujících částic - ČSN EN 1744-1, č. 14.2

Toto pracoviště spadá pod Akreditovanou zkušební laboratoř Ostrava.

V laboratoři používáme moderní zkušební zařízení. Zaměstnanci jsou pravidelně proškolováni a jsou odborně způsobilí k provádění zkoušek, vzorkování a samostatné technologické práci na stavbách.

Název dokumentu Poslední změna Velikost Stažení
Kompletní aktuální ceník.pdf
19.2.2018
294 kB
Stáhnout
Osvědčení o akreditaci - Ostrava.pdf
23.7.2015
2513 kB
Stáhnout
Betotech ISO 50001.pdf
18.5.2017
1098 kB
Stáhnout
Postup pro vyřizování stížností.pdf
12.5.2014
869 kB
Stáhnout

Vedoucí laboratoře

Ing. Jiří Šafrata, Ph.D.
Ing. Jiří Šafrata, Ph.D.
Telefon +420 602 429 702

Online poptávka

Více informací