Laboratoř Trutnov Zpět na výpis laboratoří

Laboratoř Trutnov
Adresa
BETOTECH, s.r.o., Kalná Voda 77, 542 23 Mladé Buky
 • Vedoucí pracoviště
  Michal Kadrmas
  tel: +420 602 120 621 
 • Laborant
  Martin Pacák
  tel: +420 606 652 127 
   

 Čerstvý beton

 • Zkoušení čerstvého betonu: část 1 Odběr vzorků - ČSN EN 12350-1
 • Stanovení objemové hmotnosti čerstvého betonu - ČSN EN 12350-6
 • Stanovení konzistence - Zkouška sednutím kužele - ČSN EN 12350-2
 • Stanovení konzistence - Zkouška rozlitím - ČSN EN 12350-5
 • Stanovení obsahu vzduchu v čerstvého betonu - Tlakoměrná metoda - ČSN EN 12350-7, čl. 1-3.3, 5-8
 • Stanovení konzistence - Zkouška sednutí-rozlitím - ČSN EN 12350-8
 • Stanovení konzistence - Stupeň zhutnitelnosti - ČSN EN 12350-4
 • Stanovení konzistence - Zkouška V-nálevkou - ČSN EN 12350-9
 • Stanovení konzistence - Zkouška L-truhlíkem - ČSN EN 12350-10
 • Zkouška segregace při prosévání - ČSN EN 12350-11

Ztvrdlý beton

 • Stanovení objemové hmotnosti ztvrdlého betonu - ČSN EN 12390-7, čl. 1-5.4, 5.5,5-8
 • Stanovení pevnosti v tlaku zkušebních těles - ČSN EN 12390-3 bez přílohy A
 • Stanovení hloubky průsaku tlakové vody ve ztvrdlém betonu - ČSN EN 12390-8
 • Zkouška přídržnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí k podkladu - ČSN 73 2577

Cement, malta, potěry

 • Odběr vzorků potěrových materiálů - ČSN EN 13892-1
 • Zkouška přídržnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí k podkladu - ČSN 73 2577

Kamenivo

 • Zkoušení všeobecných vlastností kameniva: část 1 Metody odběrů vzorků - ČSN EN 932-1,čl. 1-8.1,8.6-8.9,9-11
 • Stanovení vlhkosti kameniva sušením v sušárně - ČSN EN 1097-5
 • Stanovení zrnitosti kameniva - sítový rozbor - drobné kamenivo - ČSN EN 933-1
 • Stanovení zrnitosti kameniva - sítový rozbor - hrubé kamenivo - ČSN EN 933-1
 • Stanovení nasákavosti kameniva - ČSN EN 1097-6 + A1, mimo příl. C
 • Stanovení sypné hmotnosti a mezerovitosti kameniva - ČSN EN 1097-3
 • Stanovení objemové hmotnosti kameniva - ČSN EN 1097-6 + A1, mimo č. 7 příl.A-čl.A3 a příl. C
 • Stanovení tvaru zrn - Tvarový index - ČSN EN 933-4
 • Stanovení podílu drcených zrn v hrubém kamenivu - ČSN EN 933-5

Toto pracoviště spadá pod Akreditovanou zkušební laboratoř Beroun.

V laboratoři používáme moderní zkušební zařízení. Zaměstnanci jsou pravidelně proškolováni a jsou odborně způsobilí k provádění zkoušek, vzorkování a samostatné technologické práci na stavbách.

Název dokumentu Poslední změna Velikost Stažení
Kompletní aktuální ceník.pdf
19.2.2018
294 kB
Stáhnout
Osvědčení o akreditaci - Beroun.pdf
20.2.2018
3170 kB
Stáhnout
Betotech ISO 50001.pdf
18.5.2017
1098 kB
Stáhnout
Postup pro vyřizování stížností.pdf
20.5.2014
869 kB
Stáhnout

Vedoucí pracoviště

 Michal Kadrmas
Michal Kadrmas
Telefon +420 602 120 621

Online poptávka

Více informací