Od 1.8. platí nová norma na beton

01.08.2014

Základní dokument, evropská technická norma Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda, podle které se vyrábí beton v Evropě a v České republice od roku 2001, prochází v současnosti výraznější úpravou. Od 1. 8. 2014 platí norma pod označením ČSN EN 206 - z označení mizí pomlčka a číslovka 1. Zároveň byly zrušeny dosud platné národní úpravy známé jako změny Z3 a Z4.

Nová verze tohoto úhelného betonářského standardu zahrnuje další druhy betonů, jakými jsou betony samozhutnitelné a vláknobetony, pro které existovaly dosud samostatné normy nebo nebyly vydány předpisy žádné.

Vzhledem k tomu, že se bude norma měnit zlomově, nebude existovat žádné přechodné období, během kterého by platila norma dosud používaná i norma nově vydaná. Co to způsobí v procesu provádění betonových konstrukcí, odborná veřejnost netuší. Dosud schválené projekty či uzavřené smlouvy bude pravděpodobně potřeba ze dne na den měnit v částech specifikace betonu. Specifika betonu v ČR budou modifikována v tzv. zbytkové normě, kterou připravují zástupci Svazu výrobců betonu a Svazu výrobců cementu ČR.

Autor: Ing. Vladimír Veselý

Máte dotaz nebo potřebujete poradit?

Napište nám, ozveme se zpět.

Captcha Image

Zkoušky

Provádíme zkoušky čerstvého i ztvrdlého betonu, potěrů a malt. Dále provádíme zkoušky cementu a kameniva. Používáme akreditované postupy dle ČSN. Zkoušky provádíme v laboratořích i v terénu na stavbách či betonárnách. Protokoly o zkouškách nabízíme v elektronické podobě nebo v tištěné podobě.

Více informací

Technologie a poradenství

Navrhujeme receptury betonů, potěrů, malt a speciálních betonů – vláknobetony, žárobetony, samozhutnitelné, těžké i lehké betony. Provádíme průkazní i ověřovací zkoušky. Poskytujeme poradenství v oblasti systémů řízení výroby a kvality a školení v oblasti zkušebnictví a technologie betonu.

Více informací

Laboratoře

Máme k dispozici celkem 9 pracovišť na území celé České republiky. Pracoviště jsou organizována ve třech akreditovaných laboratořích. Laboratoře jsou vybavené moderními přístroji renomovaných výrobců ze zahraničí i z tuzemska a mají vysoký technický standard srovnatelný s úrovní v EU.

Více informací