• Otázky a odpovědi
  • Otázky a odpovědi
  • Otázky a odpovědi

Otázky a odpovědi

 

Chtěl bych si ve vašich laboratořích nechat vyzkoušet pevnost betonu odlišně od platné normy. Je to možné?
Možné to je. Odlišný zkušební postup je nejlépe nejdříve projednat s vedoucím zkušební laboratoře tak, aby byly vaše požadavky konfrontovány s technickými možnostmi našeho zařízení. Poté je vhodné takovýto postup vzájemně dohodnout písemně. Po provedení zkoušky odlišným postupem Vám bude vystaven protokol o zkoušce bez odkazu na akreditaci a s uvedením přesného postupu, jak byla zkouška provedena.
Je možné být přítomen zkoušce betonové krychle, kterou jsem zaslal do vaší zkušebny?
Ano. Každý náš zákazník má právo se zúčastnit zkoušky jím dodaného vzorku betonu, ale i kameniva, cementu, potěru či vzorků jiných materiálů, které si u naší společnosti objednal. Nejlépe je takovouto účast ohlásit již při předávání vzorku, nebo co nejdříve vedoucímu příslušné laboratoře, kde bude zkouška prováděna. Je třeba k tomu dodat, že v rámci plnění podmínek akreditace může být zákazník přítomen zkoušce pouze vlastního vzorku.
Kde se mohu dozvědět něco bližšího o konkrétním provádění zkoušek betonu?
Většinu zkoušek čerstvého a ztvrdlého betonu, kameniva a dalších materiálů provádíme dle normalizovaných zkušebních postupů. Přesné popisy zkoušek jsou tedy uvedeny v konkrétních ČSN. Pokud se zajímáte o názornou ukázku je možné si nejčastěji prováděné zkoušky prohlédnout v naší sekci dokumenty ke stažení. Rovněž je možné obrátit se na nejbližší laboratoř ve Vašem okolí a dojednat si konzultaci nebo názornou ukázku s vedoucím laboratoře.
Existuje přísada proti mrazu, která zabrání zmrznutí betonu?

Takováto přísada neexistuje. Přísady se dle ČSN EN 934-2 z roku 2010 systemizují v podstatě na plastifikační, superplastifikační, stabilizační, provzdušňovací, urychlující nebo zpomalující tuhnutí, urychlující tvrdnutí, těsnící a kombinované. Zmrznutí betonu zabránit nejde. Lze omezit vliv nízkých a záporných teplot na beton kombinací řady opatření při betonáži a v době počátku tvrdnutí betonu. K nim patří zejména použití betonu s vyšší teplotou, použití CEM I místo cementů jiných typů, použitím přísady urychlující tuhnutí a tvrdnutí betonu, chráněním betonu (zejména povrchu) před přímým vlivem mrazu (bednění, tepelná izolace) v počáteční stáří. Nejjednodušším a stoprocentně účinným opatřením je za mrazu nebetonovat.

Můžete mi zajistit k samotné zkoušce také dopravu již vyhotovených vzorků do vaší laboratoře?

Samozřejmě, kromě provedení požadovaných zkoušek a zhotovení vzorků pro zkoušky u vás, si můžete v dostatečném předstihu před termínem zkoušení objednat také odvoz vámi vyrobených vzorků do naší laboratoře, kde budou zkoušky provedeny.

Tvrdne beton pod  vodou?

Ano. V běžném betonu je jako pojivo použit cement, tj. hydraulické pojivo, které potřebuje vodu ke své chemické reakci. I z toho důvodu se do betonu voda dávkuje v definovaném množství. V době tvrdnutí je ideální, pokud se voda z betonu nedostane (odparem,..). Tomu zabráníme např. ponořením betonu do vody. To samé platí i v době tuhnutí betonu. Zde musíme dát pozor rozplavení čerstvé betonové směsi.   

 

Máte dotaz nebo potřebujete poradit?

Napište nám, ozveme se zpět.

Captcha Image