• Služby
  • Služby
  • Služby

Služby

Poskytujeme zkoušky akreditované zkušební laboratoře pro čerstvý a ztvrdlý beton, malty a lité potěry, cement, kamenivo a příměsi. Kromě běžně prováděných zkoušek konzistence, obsahu vzduchu, pevnosti v tlaku, tahu za ohybu, modulu pružnosti, odolností proti průsaku tlakovou vodou a proti chemickým a rozmrazovacím látkám nabízíme další ne zcela běžně prováděné tety: obsah mikropórů v čerstvém (přístroj AVA) i ztvrdlém (mikroskop) betonu, délkové změny, pevnost v tahu čtyřbodovým ohybem (vláknobetony). Příslušné zkoušky poskytujeme i mimo laboratoř v terénu na stavbě či betonárně. Ve specializované laboratoři pro kamenivo kromě širokého portfolia běžných zkoušek nabízíme zkoušky AKR, odolnosti proti drcení (Los Angeles). V oblasti technologie nabízíme kompletní technologický servis při tvorbě receptur, návrh a ověření průkazními zkouškami, průběžnou kontrolní činnost, optimalizaci. Poradenství nabízíme pro tvorbu a udržování systémů řízení výroby a systémů řízení kvality. Dále jsme schopni nabídnout odborná školení na téma beton, zkoušení a technologie, systémy a prokazování shody.

Stále pracujeme na zlepšování služeb naší zkušební laboratoře a klientům chceme poskytovat kvalitní služby. Tímto bychom Vás chtěli požádat o zpětnou vazbu a o vyplnění Dotazníku laboratoře Betotech.

Zkoušky

Provádíme zkoušky čerstvého i ztvrdlého betonu, potěrů a malt. Dále provádíme zkoušky cementu a kameniva. Používáme akreditované postupy dle ČSN. Zkoušky provádíme v laboratořích i v terénu na stavbách či betonárnách. Protokoly o zkouškách nabízíme v elektronické podobě nebo v tištěné podobě.

Více informací

Technologie a poradenství

Navrhujeme receptury betonů, potěrů, malt a speciálních betonů – vláknobetony, žárobetony, samozhutnitelné, těžké i lehké betony. Provádíme průkazní i ověřovací zkoušky. Poskytujeme poradenství v oblasti systémů řízení výroby a kvality a školení v oblasti zkušebnictví a technologie betonu.

Více informací

Laboratoře

Máme k dispozici celkem 9 pracovišť na území celé České republiky. Pracoviště jsou organizována ve třech akreditovaných laboratořích. Laboratoře jsou vybavené moderními přístroji renomovaných výrobců ze zahraničí i z tuzemska a mají vysoký technický standard srovnatelný s úrovní v EU.

Více informací