• Seznam technologických norem
  • Seznam technologických norem
  • Seznam technologických norem

Seznam technologických norem

Standardní betony ČSN EN 206+A1
Standardní betony ČSN P 73 2404
Cementobetonové kryty vozovek ČSN 73 6123
Kamenivo stmelené hydraulickým pojivem ČSN 73 6124
Stabilizované podklady ČSN 73 6125
Nestmelené vrstvy ČSN 73 6126
Prolévané vrstvy ČSN 73 6127
Samozhutnitelné betony ČSN EN 206-9
Zdící malty ČSN EN 998-2
Potěry ze síranu vápenatého ČSN EN 13892-2

Máte dotaz nebo potřebujete poradit?

Napište nám, ozveme se zpět.

Captcha Image