• Kamenivo
 • Kamenivo
 • Kamenivo

Kamenivo

 • Zkoušení všeobecných vlastností kameniva: část 1 Metody odběrů vzorků - ČSN EN 932-1,čl.1-8.1,8.6-8.9,9-11
 • Stanovení vlhkosti kameniva sušením v sušárně - ČSN EN 1097-5
 • Stanovení zrnitosti kameniva - sítový rozbor - drobné kamenivo - ČSN EN 933-1
 • Stanovení zrnitosti kameniva - sítový rozbor - hrubé kamenivo - ČSN EN 933-1
 • Stanovení trvanlivosti kameniva - ČSN 72 1176
 • Stanovení přítomnosti humusu - ČSN  EN 1744-1, čl. 15.1
 • Stanovení nasákavosti kameniva - ČSN EN 1097-6 + A1, mimo příl.C
 • Stanovení sypné hmotnosti a mezerovitosti kameniva - ČSN EN 1097-3
 • Metody pro stanovení odolnosti proti drcení - metoda los Angeles - ČSN EN 1097-2, čl.4-5
 • Stanovení objemové hmotnosti zrn a nasákavosti kameniva - ČSN EN 1097-6 + A1
 • Stanovení objemové hmotosti kameniva - ČSN EN 1097-6 + A1, mimo č.7příl.A-čl.A3 a příl.C
 • Stanovení tvaru zrn - Tvarový index - ČSN EN 933-4
 • Stanovení lehkých znečišťujících částic - ČSN EN 1744-1, č.14.2
 • Stanovení  rozličných částic kameniva - částice volné slídy - ČSN 721180, čl.k
 • Dilatometrická zkouška rozpínání cementové malty - ČSN 72 11 79, kap.B
 • Stanovení trvanlivosti síranem hořečnatým - ČSN EN 1367-2
 • Posouzení jemných částic - Zkouška methylenovou modří - ČSN EN 933-9
 • Posouzení jemných částic - Zkouška ekvivalentu písku - ČSN EN 933-8
 • Stanovení tvaru zrn - Index plochosti - ČSN EN 933-3 + A1
 • Stanovení podílu drcených zrn v hrubém kamenivu - ČSN EN 933-5
 • Stanovení alkalické rozpínavosti kameniva - TP 137 Přílohy č.1 a č.2

Máte dotaz nebo potřebujete poradit?

Napište nám, ozveme se zpět.

Captcha Image