• Ztvrdlý beton
 • Ztvrdlý beton
 • Ztvrdlý beton

Ztvrdlý beton

 • Stanovení objemové hmotnosti ztvrdlého betonu - ČSN EN 12390-7, čl.1-5.4, 5.5,5-8
 • Stanovení pevnosti v tlaku zkušebních těles - ČSN EN 12390-3 bez přílohy A
 • Stanovení pevnosti v tahu ohybem zkušebních těles - ČSN EN 12390-5
 • Stanovení hloubky průsaku tlakové vody ve ztvrdlém betonu - ČSN EN 12390-8
 • Stanovení vodotěsnosti betonu V 4, V 8, V 12 - IZP 73 1321 
 • Stanovení mrazuvzdornosti betonu - metoda A - ČSN 73 1322
 • Zkouška přídržnosti povrchové úpravy staveb. konstrukcí k podkladu - ČSN 73 2577
 • Odběr vzorků ztvrdlého betonu (vývrtů z konstrukce) - ČSN EN 12504-1, č.5
 • Stanovení odolnosti povrchu cem. betonu proti působení ch.r.l.-metoda A,C - ČSN 73 1326+Změna Z1
 • Stanovení charakteristik vzduchových pórů ve ztvrdlém betonu - ČSN EN 480-11
 • Stanovení statického modulu pružnosti betonu v tlaku - ČSN ISO 6784
 • Stanovení reziduálního tahu vláknobetonu po vzniku makrotrhliny - TP FC 1-1, Merklblatt 2001
 • Stanovení pevnosti v příčném tahu zkušebních těles - ČSN EN 12390-6
 • Stanovení objem. změn čerstvých a ztvrdlých malt, potěrů a betonu podle interního zk. postupu
 • Stanovení dynamického modulu pružnosti betonu ultrazvukovou metodou

Máte dotaz nebo potřebujete poradit?

Napište nám, ozveme se zpět.

Captcha Image