• Výzkumné projekty
  • Výzkumné projekty
  • Výzkumné projekty

Výzkumné projekty

Společnost BETOTECH, s.r.o. se zapojuje jako subdodavatel především zkoušek do programů aplikovaného výzkumu a inovací jako subdodavatel hlavních řešitelů, kterými jsou technické university nebo stavební či jiné firmy.

1. Plovoucí vláknobetonová plošina

V rámci projektu MPO v programu POKROK s názvem „Rozvoj technologie, materiálových modelů, návrhových metod a aplikací vláknobetonu“, se BETOTECH ve spolupráci s Katedrou betonových konstrukcí Fsv ČVUT v Praze, se společností Českomoravský beton, a.s. a BETONIKA plus podílel na vývoji výrobě a relizaci plovoucích ostrůvků z vláknobetonu, určené pro hnízdění chráněného ptačího druhu – rybák obecný – na jezerech vytěžených pískoven. Na vyvinutý prvek byl udělen průmyslový vzor a tým řešitelů získal mimo jiné i ocenění v soutěží MŽP SR 2010.

Netradiční aplikace vláknobetonu - stáhnout zde

Diplom TOP 2010 - 2. místo v kategorii Progresivní nápad: Plovoucí prvek z vláknobetonu - stáhnout zde

2. Experimentální práce - Rozptyl parametrů drátkobetonu ve vazbě na způsob jeho výroby

Experimentální práce byla provedena za podpory Ministerstva školství a mládeže (Výzkumné centrum CIDEAS č. projektu 1M0579).

Výsledky rozsáhlého experimentu slouží k posouzení vlivů způsobu výroby drátkobetonu (způsob a čas míchání, tvar drátků) na konečné mechanické vlastnosti drátkobetonu. Výsledky byly prezentovány na konferenci FIBRE CONCRETE 2013 v Praze.

 Konference FC 2013 - Rozptyl parametrů drátkobetonu ve vazbě na způsob jeho výrobystáhnout zde

Máte dotaz nebo potřebujete poradit?

Napište nám, ozveme se zpět.

Captcha Image