VEDENÍ SPOLEČNOSTI:


BEROUN:
BETOTECH, s.r.o.
IČO: 250 66 153
DIČ: CZ 250 66 153


BEROUN:
jednatel/ředitel společnosti:
Ing. Michal Števula, Ph.D.


BEROUN:
vedoucí akreditované laboratoře 1195 (Čechy)
Ing. Stanislav Smiřinský


OSTRAVA:
vedoucí akreditované laboratoře 1195.2 (S. Morava)
Ing. Jiří Šafrata, Ph.D.


BRNO:
vedoucí akreditované laboratoře 1195.3 (J. Morava)
Ing. Oldřich Žalud
BEROUN:
technický pracovník - systém ISO 9001
Pavel Šupka


LABORATOŘE:


BEROUN:
vedoucí pracoviště, prokurista
Ing. Jiří Žáček


BRNO:
vedoucí pracoviště, prokurista
Ing. Oldřich Žalud


BRNO - kamenivo:
vedoucí pracoviště, prokurista
RNDr. Václav Blížkovský


OSTRAVA:
vedoucí pracoviště
Ing. Jiří Šafrata, Ph.D.