VEDENÍ SPOLEČNOSTI/ administrativa:


BEROUN:
BETOTECH, s.r.o.
IČO: 250 66 153
DIČ: CZ 250 66 153


jednatel/ ředitel společnosti
Ing. Michal Števula, Ph.D.


vedoucí akreditované laboratore 1195 (Čechy)
Ing. Stanislav Smiřinský
technický pracovník - systém ISO 9001
Dominik Černý
LABORATOŘE:


BEROUN:
vedoucí pracoviště, prokurista
Ing. Jiří Žáček


BRNO:
vedoucí akreditované laboratoře 1195.3 (jižní Morava), prokurista
Ing. Oldřich Žalud


BRNO - kamenivo:
vedoucí pracoviště, prokurista
RNDr. Václav Blížkovský


OSTRAVA:
vedoucí akreditované laboratoře 1195.2 (severní Morava)
Ing. David Janíček