TECHNOLOGIE a PORADENSTVÍ
Technologie

Poskytujeme kompletní technologický servis spočívající v kontrole vlastností vstupních materiálů, v tvorbě receptur, ověření vlastností průkazními zkouškami, průběžnou kontrolní činnost a optimalizaci. Provádíme:
 • návrhy receptur pro:
  • obyčejný beton
  • beton s recyklovaným kamenivem
  • betonáže pod vodou
  • lehký i těžký beton
  • betony pro odstínění nebezpečného záření
  • vláknobetony
  • samozhutnitelné betony
  • stavby vozovek, cementobetonové kryty
  • vrstvy stmelené hydraulickými pojivy (KSC)
  • nestmelené a prolévané vrstvy
  • mechanicky zpevněné kamenivo (MZK)
  • cementové a anhydritové lité potěry
 • průkazní zkoušky podle ČSN a podle metodiky ŘSD (TKP 18)
 • ověřovací zkoušky
 • průběžnou kontrolu dodržování technologické kázně
 • optimalizaci receptur na základě dlouhodobých výsledků
 • zkoušení parametrů čerstvého i ztvrdlého betonu, kameniva, cementů, příměsí, malt a potěrů
Vše podle platných technických norem a předpisů.


Poradenství

Poskytujeme poradenství a součinnost při tvorbě, udržování a zlepšování systémů řízení výroby a řízení kvality, organizujeme a poskytujeme odborná školení, zajišťujeme laboratorní vybavení:
 • konzultace a technická podpora při zavádění a udržování systému řízení výroby podle ČSN EN 206+A2
 • konzultace a technická podpora při zavádění a udržování systému managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001
 • organizace mezilaboratorních porovnávacích zkoušek ve spolupráci s akreditovaným poskytovatelem
 • odborná školení pro obsluhu a vedení betonáren
 • odborná školení pro obsluhu a obsluhu dopravní a čerpací techniky na beton
 • nabízíme spolupráci při výběru vhodného zkušebního zařízeníZKUŠEBNICTVÍ
Čerstvý beton
 • odběr vzorků
 • konzistence
  • sednutím
  • rozlitím
  • stupeň zhutnitelnosti
  • V-nálevkou
  • L-truhlíkem
 • obsah vzduchu
 • objemová hmotnost
 • segregace při prosévání

Ztvrdlý beton
 • odběr vzorků ztvrdlého betonu (vývrty)
 • objemová hmotnost
 • pevnost v tlaku
 • pevnost v tahu za ohybu
 • hloubka průsaku
 • vodotěsnost (V4, V8, V12)
 • mrazuvzdornost
 • přídržnost povrchové úpravy k podkladu
 • odolnost vůči CHRL
 • spacing faktor
 • modul pružnosti (dynamický, statický)
 • pevnost v příčném tahu
 • reziduální pevnost (vláknobetony)
 • objemové změny (smršťování)

Malty, cement, potěry
 • pevnost cementu v tlaku a v tahu za ohybu
 • pevnost ztvrdlých malt v tlaku a v tahu za ohybu
 • pevnost ztvrdlého potěru v tlaku a v tahu za ohybu
 • odběr vzorků
 • mrazuvzdornost malty
 • přídržnost povrchové úpravy k podkladu

Kamenivo
 • všeobecné vlastnosti
 • vlhkost
 • zrnitost
 • trvanlivost
 • přítomnost humusu
 • nasákavost
 • sypná hmotnost
 • mezerovitost
 • objemová hmotnost a nasákavost zrn
 • objemová hmotnnost kameniva
 • tvarový index
 • lehká znečišťující zrna
 • trvanlivost síranem hořečnatým
 • jemné částice (zkouška methylenovou modří)
 • podíl drcených zrn
 • alkalická rozpínavostLABORATOŘEMáme devět laboratoří a tým zkušených technologů a laborantů. Na kvalitu jejich odborných znalostí a na systémová kritéria zkušebních laboratoří pravidelně dohlíží Český institut pro akreditaci.

Stále pracujeme na zlepšování služeb naší zkušební laboratoře a klientům chceme poskytovat kvalitní služby. Tímto bychom Vás chtěli požádat o zpětnou vazbu a o vyplnění Dotazníku k činnosti laboratoře BETOTECH, s.r.o. za rok 2022.