COOKIES
Co jsou cookies?

Naše webová stránka používá tzv. cookies, které potřebujeme pro určité funkce webové stránky, ale také cookies, které nám pomáhají analyzovat používání webových stránek jejich návštěvníky. Cookie je soubor, který ukládá určité informace o zařízení uživatele (PC, tablet, smartphone, atd.). Pokud zařízení uživatele přistupuje na naši webovou stránku, může server na naší webové stránce vyhodnotit informace uložené v souboru cookie různými způsoby, např. lze rozpoznat uživatele nebo lze sledovat chování uživatele na základě souborů cookie.

Deaktivace určitých souborů cookie může vest k omezení funkcí nebo uživatelské přívětivosti našich webových stránek. Změnit nastavení cookies.

Právní základ pro používání cookies na našich webových stránkách

Naše webové stránky používají nezbytné soubory cookies (tj. cookies, které jsou nezbytné pro provoz těchto webových stránek) na základě čl. 6 odst. 1 b) GDPR. Tyto cookies nastavujeme bez Vašeho souhlasu.

Všechny ostatní soubory cookies se nastavují, pouze pokud jste nám dali souhlas. Při první návštěvě našich webových stránek se zobrazí cookie banner, ve kterém můžete upravit požadované nastavení cookies aktivním kliknutím na něj a získat podrobné informace o jednotlivých souborech cookies (např. popis cookie, účel, doba uložení) . Pokud dáte souhlas s nastavením cookies, další zpracování probíhá na základě čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. a) GDPR.

Pokud neudělíte souhlas, s výjimkou nezbytných souborů cookies se soubory cookies nenastavují a přenos dat je vyloučen.

Kategorie cookies na této webové stránce

Nezbytné

Takzvané nezbytné soubory cookies jsou nezbytné pro základní funkce webové stránky (např. navigace po stránce). Bez těchto cookies by funkčnost a prezentace byly možné pouze v omezeném rozsahu.

_2BCookieSettings

Tento soubor cookie ukládá stav a verzi souhlasu uživatele se soubory cookies pro aktuální doménu.
Expiry:1 Year(s)Provider:2B-Advice

has_js

Cookie ke kontrole JavaScript. Tento soubor cookie se používá ke kontrole, zda má uživatel v prohlížeči povolený JavaScript.
Expiry:SessionProvider:Heidelbergcement

Předvolby

Komfortní soubory cookies umožňují webovým stránkám ukládat informace, které mění chování nebo vzhled webových stránek, například Váš preferovaný jazyk nebo region, ve kterém se nacházíte.

VISITOR_INFO1_LIVE

Soubor cookie Google používaný k určení omezení šířky pásma za účelem poskytnutí příslušného rozhraní.
Expiry:6 Month(s)Provider:Youtube (Google)

yt-remote-device-id

Cookie Google sloužící k ukládání preferencí uživatele.
Expiry:PersistentProvider:Youtube (Google)

yt-remote-connected-devices

Cookie Google sloužící k ukládání preferencí uživatele.
Expiry:PersistentProvider:Youtube (Google)

yt-remote-session-app

Cookie Google sloužící k ukládání preferencí uživatele.
Expiry:SessionProvider:Youtube (Google)

yt-remote-cast-installed

Cookie Google sloužící k ukládání preferencí uživatele.
Expiry:SessionProvider:Youtube (Google)

yt-remote-session-name

Cookie Google sloužící k ukládání preferencí uživatele.
Expiry:SessionProvider:Youtube (Google)

yt-remote-fast-check-period

Cookie Google sloužící k ukládání preferencí uživatele.
Expiry:SessionProvider:Youtube (Google)

Analytické

Statistické soubory cookies pomáhají optimalizovat použitelnost tohoto webu anonymním hodnocením chování uživatelů na této stránce.

_ga

Soubor cookie Google Analytics, který přiřazuje náhodně generované číslo pro sledování návštěvníků, relací a kampaní.
Expiry:2 Year(s)Provider:Google

_gid

Soubor cookie Google Analytics, který identifikuje uživatele.
Expiry:1 Day(s)Provider:Google

_gat

Soubor cookie Google Analytics, který omezuje rychlost požadavků na webech s vysokým provozem, čímž omezuje sběr dat.
Expiry:1 Minute(s)Provider:Google

Marketingové

Marketingové cookies slouží - mimo jiné - k přehrávání relevantních reklam a poskytování informací inzerentům.

tr

Sledovací pixel Facebooku, který umožňuje cílení obsahu na základě využití jiných webových stránek.
Expiry:SessionProvider:Facebook

_fbp

Soubor cookie Facebooku, který umožňuje cílení obsahu na základě využití jiných webových stránek.
Expiry:3 Month(s)Provider:Facebook

fr

Soubor cookie Facebooku, který funguje jako primární reklamní cookie. Umožňuje doručování, měření a sledování relevance reklam.
Expiry:3 Month(s)Provider:Facebook

YSC

Soubor cookie Google používaný pro vložení videí YouTube.
Expiry:SessionProvider:Youtube (Google)

GPS

Soubor cookie Google používaný k určení jedinečného ID v mobilu pro sledování geografické polohy.
Expiry:30 Minute(s)Provider:Youtube (Google)

IDE

Cookie DoubleClick sloužící ke sledování chování návštěvníků z hlediska účinnosti reklamy.
Expiry:1 Year(s)Provider:Doubleclick.net

Jak cookie banner funguje a jak dlouho je Vaše nastavení uloženo

Vaše nastavení provedená prostřednictvím banneru zůstanou uložena po dobu životnosti příslušného souboru cookie, s jehož uložením jste souhlasili, a banner se při další návštěvě našich webových stránek nezobrazí. Po uplynutí této doby nebo pokud jste cookies odstranili jiným způsobem, se banner znovu zobrazí a budete znovu požádáni o provedení nastavení cookies.

Kontrola a změna nastavení cookies / odvolání Vašeho souhlasu

Existuje několik způsobů, jak zabránit ukládání souborů cookies, jak odstranit soubory cookies, které již byly nastaveny, nebo jak přizpůsobit nastavení souborů cookies. Na jedné straně můžete upravit obecná nastavení souborů cookies prostřednictvím Vašeho prohlížeče a/ nebo odstranit soubory cookies, které již byly ve Vašem prohlížeči nastaveny. Pro jednotlivé kategorie souborů cookies můžete uložit nastavení na této webové stránce zde. Svá nastavení cookies si můžete kdykoliv zobrazit a provádět úpravy nebo odvolat svůj již udělený souhlas.

© BETOTECH, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OS. ÚDAJŮ PRO SMLUVNÍ PARTNERY1. Zpracování a správce osobních údajů

Jedním z cílů nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení“) je docílit vyšší ochrany osobních údajů subjektů údajů a dát jim možnost získat kdykoli plnohodnotnou informaci o zpracování jejich osobních údajů, případně se bránit proti jejich nesprávnému zpracování či zneužití (právo na přístup ke svým osobním údajům na základě zásady transparentnosti).
 • BETOTECH, s.r.o. (se sídlem Beroun 660, 266 01 Beroun, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 46702, IČO:25066153)
(dále jen „Společnost“)

respektuje práva na ochranu osobních údajů a na soukromí. Účelem tohoto sdělení je proto předání souhrnné informace smluvním partnerům o zpracování jejich osobních údajů, resp. o zpracování osobních údajů jejich zaměstnanců ze strany Společnosti.

2. Kategorie zpracvovávaných osobních údajů

Každá Společnost zpracovává takové osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádnou realizaci její podnikatelské činnosti, tedy pro výrobu a prodej stavebních materiálů či pro poskytování služeb, včetně zajišťování nákupu zboží a služeb, uzavírání a plnění smluv, tj. informace běžně sdílené v rámci obchodního styku.

Jedná se tak především o osobní údaje smluvních partnerů, ale i o údaje kontaktních osob, které byly Společnosti sděleny ze strany smluvního partnera.

Každá Společnost zpracovává osobní údaje v rozsahu, v jakém je tak povinna činit na základě právních předpisů či v jakém je zpracování odůvodněno jejím oprávněným zájmem.

Mezi takto zpracovávané údaje patří zejména:
 • obchodní firma smluvního partnera, případně jeho jméno a příjmení, IČO, sídlo či místo podnikání,
 • údaje o osobách pověřených za smluvního partnera jednat a o jeho kontaktních osobách, tj. jméno, příjmení, případně titul, funkce, telefonní číslo, e-mailová adresa,
 • je-li to potřebné pro realizace smluvního vztahu též název bankovního ústavu a číslo účtu,
 • údaje o smluvním vztahu a jeho realizaci (údaje o odběru a dodání zboží, o úhradách cen).
3. Účel zpracovávání osobních údajů

Společnost zpracovává osobní údaje svých obchodních partnerů za účelem realizace své podnikatelské činnosti, tedy především poskytování (prodeje) svých zboží a služeb a nakupování zboží a služeb, tedy uzavírání smluv s odběrateli a dodavateli a realizace závazků ze smluv. Pro tento účel je poskytnutí osobních údajů naprosto dobrovolné, avšak nezbytné pro to, aby smlouva mohla být uzavřena a plněna. Za účelem řádné realizace smluvních závazků též společnost zpracovává osobní údaje kontaktních osob smluvních partnerů, příp. osob pověřených smluvním partnerem k určitým jednáním v rámci smluvních vztahů (např. osob oprávněných k převzetí zboží či služby či osob oprávněných objednávat zboží či služby).

Dále Společnost zpracovává údaje za účelem ochrany svých oprávněných zájmů, jako je např. sledování platební morálky svých odběratelů.

Dalším účelem zpracování osobních údajů je pak případně marketing. V tomto případě zpracovává Společnost údaje většinou na základě výslovného souhlasu příslušného subjektu údajů (např. v případě pořizování fotografií), není-li zpracování kryto jiným titulem.

4. Právní základ pro zpracování

Zpracování osobních údajů probíhá na základě následujících titulů:
 • tplnění právní povinnosti [čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení],
 • plnění smluv [čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení],
 • na základě oprávněných zájmů správce [čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení], případně
 • na základě souhlasu subjektu osobních údajů [čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení]. Souhlas je zcela dobrovolný a lze jej kdykoliv odvolat, a to e-mailem nebo písemně (kontaktní údaje viz níže).
5. Zdroje získávání osobních údajů a jejich předávání

Osobní údaje získává Společnost buďto přímo od svých smluvních partnerů, tj. od Vás, v rámci běžného obchodního styku, nebo z veřejně dostupných zdrojů. Těmito zdroji jsou zejména veřejné rejstříky (např. obchodní, živnostenský či insolvenční), evidence (např. katastr nemovitostí) nebo webové stránky.

Zpracování osobních údajů vyžaduje v některých situacích předávání osobních údajů. Osobní údaje proto s výjimkou úřadů a orgánů veřejné moci, které se za příjemce podle obecného nařízení nepovažují, v nezbytných případech a minimálním rozsahu předává Společnost svým zpracovatelům, kteří jsou na základě řádně uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů, resp. smlouvy o poskytování služeb, pověřeni konkrétním zpracováním.

6. Doba zpracování osobních údajů a jejich zabezpečení

Společnost zpracovává osobní údaje po celou dobu trvání smluvního vztahu a do doby realizace veškerých závazků plynoucích či souvisejících s daným smluvním vztahem. Společnost dále uchovává příslušné osobní údaje po dobu, po kterou je to nezbytné k ochraně jejích oprávněných zájmů.

Pokud dochází ke zpracování osobních údajů na základě souhlasu se zpracováním, jsou osobní údaje zpracovávány po dobu, na kterou byl souhlas udělen.

V rámci Společností platí pravidla pro nakládání s osobními údaji, se kterými jsou zaměstnanci, kteří s údaji pracují, seznámeni. Je zajištěn rovněž vysoký standard IT bezpečnosti.

7. Vaše práva

Řádné zpracování osobních údajů a jejich ochrana je pro Společnost samozřejmostí. V souvislosti se zpracováním osobních údajů má každý subjekt údajů, jehož osobní údaje Společnost zpracovává, následující práva:
 • získat informace o zpracování osobních údajů – např. totožnost a kontakt na zpracovatele osobních údajů či jeho zástupce, účel zpracování, dotčené osobní údaje, informace o přenosu osobních údajů do třetích zemí, dobu uchovávání osobních údajů a pod,
 • mít přístup k osobním údajům – např. na potvrzení, zda osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány a pokud ano, za jakým účelem, či právo na poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů,
 • právo na odvolání souhlasu – byl-li dán souhlas se zpracováním osobních údajů, lze jej kdykoliv odvolat s účinky do budoucna,
 • právo na opravu – v případě, že osobní údaje byly zpracovány neúplně či nepřesně,
 • právo na výmaz – pokud by vyšlo najevo, že zpracování osobních údajů bylo protiprávní, lze požádat Společnost o omezení použití nebo úplnou likvidaci,
 • právo na přenos údajů – lze požádat Společnost, aby osobní údaje předala jinému správci či zpracovateli, pokud osobní údaje získala přímo od subjektu údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu,
 • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů – v případě, že zpracování osobních údajů by bylo protiprávní.

8. Kontaktní údaje

Máte-li ke shora uvedenému jakékoli dotazy, či přejete-li si kontaktovat v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů jakoukoli ze Společností, a to ať již s dotazem či za účelem realizace kteréhokoli práva uvedeného v předcházejícím článku, můžete tak učinit na e-mailové adrese pravni@heidelbergcement.com.

© BETOTECH, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.